Śledź nas na:Faust

Faust - Dramat Johanna Wolfganga von Goethego w dwóch częściach, napisany w latach 1773-1832 wydany w całości w 1833r. już po śmierci autora. Obszerny, zawiera blisko 12000 wersów (z tego względu uważany za dramat niesceniczny). Jest uważany za najwybitniejsze dzieło Goethego i syntezę jego poglądów. Tematem utworu jest zakład uczonego doktora Fausta z Mefistofelesem o duszę doktora, który ma ją oddać diabłu, gdy zasmakuje pełni szczęścia i wypowie słowa "trwaj chwilo, jesteś piękna".

źródło: Wikipedia

  • liczba prac: 4